בַּיּוּתּ

בַּיּוּתּ

מים מיוחדים לאפיית מצות
מילון: