בָּד´וּק

בָּד´וּק

בדוק
שימושים ופתגמים: 

בָּד´וּק וּמְנוּסַּה
בדוק ועמד בנסיון

מילון: