ד״ר יגאל בן שלום

שלום לחברים,
תודה על המשובים שנתתם בשבת שעברה,
אני ממשיך ומשתף אתכם בפרי עטי בדברים שכתבתי לפרשת השבוע - פרשת "וארא":

פרשת שמות

ספר בראשית עוסק בקורות חייהם של אבות האומה. ספר שמות מעביר אותנו מספורי האבות והבנים לסיפורי העם המתגבש והולך בצילה של עבדות ועבודת פרך. הפתיחה "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" נראית לקורא כהמשך של הסיפורים הפרטיים על האנשים הפרטיים המופיעים בספר בראשית: אברהם ובניו, יצחק ובניו ויעקב ובניו. אך לא היא. אמנם סיפורי בראשית הם ספורים חשובים ומאמר הרמב"ן (בראשית יב, ו) "מעשה אבות סימן לבנים" מייחס חשיבות היסטורית לסיפורים אלה. אולם מספר שמות ואילך עוסקת התורה בסיפורים בהיקף גדול ועצום, סיפור הולדתה של אומה. הסיפור הגדול 

Subscribe to ד״ר יגאל בן שלום