מַן אֲקַר בִּדַ'נבֹּהּ, יַגְֹפֻר לֹהּ אַללַּהּ

מַן אֲקַר בִּדַ'נבֹּהּ, יַגְֹפֻר לֹהּ אַללַּהּ

תרגום: 
מי שמודה בחטאו, יסלח לו האל.
תגיות אוצר הפתגמים: