מַן אַכּרַא, בַּאע

מַן אַכּרַא, בַּאע

תרגום: 
מי שמשכיר – מכר.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

המשכיר בהמתו, או ביתו או חפץ מחפציו- כאילו מכרו, כיון שהשוכר אינו מקפיד לשמור שלא יינזק המושכר,

לכן מוטב שתדע מראש ואל תבוא בטרוניה לאחר מכן.