אַלחַאסִדּ יַסעַי' עֲלַי' מַן אַנעַם עֲלַיהּ/ וְיַבּתֲּגִֹי אַלגְֹוַאיִל לִמַן אַחסַן אִלַיהּ

אַלחַאסִדּ יַסעַי' עֲלַי' מַן אַנעַם עֲלַיהּ/ וְיַבּתֲּגִֹי אַלגְֹוַאיִל לִמַן אַחסַן אִלַיהּ

תרגום: 
הקנאי יתרועע עם מי שהיטיב לו – ויחמוד להתנקש במי שהיטיב לו
תגיות אוצר הפתגמים: