לַא רַאחַהּ לְחֲסוּדּ, וְלַא אַךֹ לִמֲלוּל, וְלַא מֻחִבּ לִסַיּ אלכֹֻלֻק

לַא רַאחַהּ לְחֲסוּדּ, וְלַא אַךֹ לִמֲלוּל, וְלַא מֻחִבּ לִסַיּ אלכֹֻלֻק

תרגום: 
אין מנוחה לקנאי, ואין אח לנלאה, ואין אוהב לרע-אופי.
תגיות אוצר הפתגמים: