אַלוְלַדּ לְאֲבּוּהּ, וְלַו כַּאן זִנַא:

אַלוְלַדּ לְאֲבּוּהּ, וְלַו כַּאן זִנַא:

תרגום: 
הבן לאביו אפילו היה בזנות
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

ענינו, שהבן שייך לאביו, ואפילו נולד מאישה ללא חופה וקידושין.