אִדַא גֹֻלֻק בַּאבּ, אִנפְתַּח מְאַתּ בַּאבּ

אִדַא גֹֻלֻק בַּאבּ, אִנפְתַּח מְאַתּ בַּאבּ

תרגום: 
אם נסגר שער, נפתחו מאה שערים.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

מקורו של משל זה, לקוח משיר תימני, והמשכו: כֻּל מַא אַצ'לְמַתּ לַא בֻּדּ מַא תֻּגַּלַּא" (כל אימת שתחשך, סופה (שתתבהר) שתואר)