קֻרדַּאִעי

קֻרדַּאִעי

ערֵמה. רבּים קַרַאדִּיע.
מילון: