כִ'תַּאתּ

כִ'תַּאתּ

חיטוט. התּבּוננותּ בּיקורתּיתּ בּמשהו. מִכַ'תִּתּ, מחטט וטורח להגיע לשורשו של דּבר.
מילון: