כִ'רֹשַאבֵּה

כִ'רֹשַאבֵּה

יבּלותּ קשותּ שבּפס הרגל ופעמים מתּהוותּ בּקשרי אצבּעותּ הרגליים
שימושים ופתגמים: 

, ורגילים בּתּימן להניח מעט סידּ כּבּוי שמחלחל סבּיבּן ויוצאותּ כּמו מסמר קטן, ובּערביתּ נקראים "מסאמר אלרגל".

מילון: