טֻרַּאח

טֻרַּאח

לימודּ או קריאה בּנחתּ ובשימתּ- לב. טַרַּח, לָמדּ בּנחתּ ובשים-לב.
מילון: