חַרִיוֵה

חַרִיוֵה

כּלה.
שימושים ופתגמים: 

בּהשאלה: לטאה. הכּלה והלטאה נקראו בּשם אחדּ מפני שתּכשיט הכּלה בּיום חופתה הנקרא תִּשבּוךּ עשוי כּמתּכּונתּ ראש הלטאה.

מילון: