דַ'רִּתּ רִגּלָה

דַ'רִּתּ רִגּלָה

סמרה רגלו. דַ'ר לַחמָה, סמר בּשרו. והיא כּמין זחילה שאדּם מרגיש באבר מאבריו, אחרי שנלחץ זמן מה על-ידּי ישיבה או שכּיבּה שלא כּתּיקנה. וכן כשהגוף נחרדּ עקב איזו חריקה וכיוצא.
מילון: