דִּרבִּגֵה

דִּרבִּגֵה

עבה, משקה סמיך, אדּם כּבדּ מחמתּ שמנו.
מילון: