לִג'מַאגּ

לִג'מַאגּ

או: לַגֹ'מַגֵּה, גמגום. בִּילַג׳מִגּ, מגמגם ומבליע מילים או אותּיותּ, בּשעתּ דּיבּורו או קריאתּו.
מילון: