זַווִּגּ בְּנַאתַּךּ / קַבְּל מַא יַכֹּשִפַין עַרצַ'ךּ:

זַווִּגּ בְּנַאתַּךּ / קַבְּל מַא יַכֹּשִפַין עַרצַ'ךּ:

תרגום: 
הַשֵֹּא בנותיך, בטרם יגרמו לגלוי חרפתך.
תגיות אוצר הפתגמים: