מַן קַד בֲּזַתּ – תֲּבַּטַּל הֲוַאהַּא:

מַן קַד בֲּזַתּ – תֲּבַּטַּל הֲוַאהַּא:

תרגום: 
מי שכבר גידלה בנים – בָּטלה תשוקתה.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

תגובת אלמנה המטופלת בילדים, כלפי המחזרים אחריה.