בַּעְדּ אַלעִֹשקַהּ – נַד'קַהּ:

בַּעְדּ אַלעִֹשקַהּ – נַד'קַהּ:

תרגום: 
אחר האהבה – עזיבה (מילולית – השלכה)
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

בגלל חוסר הבנה ליישר הדורים בדרכי נועם, או בגלל שהבעל נתן עינו באשה אחרת ועזב את אהובתו או אשת נעוריו.