לַא תִּפרְחִי בִּלכֻ'צֻ'בּ / וְלַא בְּלִבְּס אַלהֻדֻּבּ, הוּ יַמחִל אַלסַאעִדַּין וִיכַ'לִּי אַלצַּטר דֻּף:

לַא תִּפרְחִי בִּלכֻ'צֻ'בּ / וְלַא בְּלִבְּס אַלהֻדֻּבּ, הוּ יַמחִל אַלסַאעִדַּין וִיכַ'לִּי אַלצַּטר דֻּף:

תרגום: 
אל תשמחי בפרכוס ולא בלבוש המצוייץ, כי הם יזהמו השוקיים ויהפכו החזה לתוף.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

"אַלקכֻ'צֻ'בּ" - צבע סיקרא לידיים. תכנו של הפתגם הארוך, מכוון אל כלה צעירה השמחה בפרכוסה, ואינה צופה את העוֹל והסבל המצפים לה לאחר החתונה, בעבודות הבית, בגידול הילדים וכיוצא בזה.