לַא תַּאתִּי בִּנַפסַךּ אִלַי' בַּיתּ אַלוֲלִימַהּ / לַא גַּועַהּ תְּצֻּרַךּ, וְלַא שַבּעַהּ גְנוּמַהּ

לַא תַּאתִּי בִּנַפסַךּ אִלַי' בַּיתּ אַלוֲלִימַהּ / לַא גַּועַהּ תְּצֻּרַךּ, וְלַא שַבּעַהּ גְנוּמַהּ

תרגום: 
אל תבוא מעצמך לבית המשתה, כי רעבון לא יזיקך, ולא שובע רווחתך
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

לפי פירוש אחר: לא מרעבונו יזיקך ולא משֹבעוֹ  תמצא רווחה. הכוונה שאדם צריך לשמור על כבוד עצמי,

שאם היה רעב באותה שעה שיושבים ואוכלים בבית משתה, לא ייגרם לו נזק כתוצאה מרעבונו,

וכן לא אותה שעה של שובע תגאל אותו ממצוקת רעבונו