אַלעֲזַבּ קִנדִּיל / אַלמִזַווַּגּ זִנבִּיל / וַלמִעוִל הִנפִיל

אַלעֲזַבּ קִנדִּיל / אַלמִזַווַּגּ זִנבִּיל / וַלמִעוִל הִנפִיל

תרגום: 
הרווק מנורה, הנשוי סַלְסַלָּה, ובעל המשפחה לבוש סחבה
תגיות אוצר הפתגמים: