אַלאַהְל לַא אַנתִּי גְ'נִייַּהּ / וַאלרַגַּאל לַא אַנתִּי קְוִייַּהּ:

אַלאַהְל לַא אַנתִּי גְ'נִייַּהּ / וַאלרַגַּאל לַא אַנתִּי קְוִייַּהּ:

תרגום: 
המשפחה אם את עשירה , והבעל אם את חזקה.
תגיות אוצר הפתגמים: