אַהְל אַלמֲגַּנַּהּ, מִתְל אַהְל אַלסַמסֲרַהּ

אַהְל אַלמֲגַּנַּהּ, מִתְל אַהְל אַלסַמסֲרַהּ

תרגום: 
אנשי גן עדן, כמו אנשי אכסניה לאורחים.
תגיות אוצר הפתגמים: