אִדַ'א תְּכַּרַדּ אַלעִלְם וַאלעֲמַל, פְקַדּ תֲ'בַּתּ:

אִדַ'א תְּכַּרַדּ אַלעִלְם וַאלעֲמַל, פְקַדּ תֲ'בַּתּ:

תרגום: 
אם הִֹשְתַּנְּנָה החכמהוהמלאכה, התבססו.
תגיות אוצר הפתגמים: