אִכּתֲּסַרַתּ צֻ'לעַתּ אַלאֻם חִין זַוזֲּגַּתּ אִבּנִהַא/ וַאזדַּאדַּתּ לִהַא צֻ'לעַהּ חִין זַווְּגַּתּ בִּנתִּהַא:

אִכּתֲּסַרַתּ צֻ'לעַתּ אַלאֻם חִין זַוזֲּגַּתּ אִבּנִהַא/ וַאזדַּאדַּתּ לִהַא צֻ'לעַהּ חִין זַווְּגַּתּ בִּנתִּהַא:

תרגום: 
נשברה צלע האם כשהשיאה את בנה, ונתוספה לה צלע כשנישאה בתה.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

כיון שהשאת הבן גורמת לניתוק מבני משפחתו, ואילו השאת הבת תורמת לתוספת עזרה למשפחה.