אַלכַ'יר, וְלַא אַלוַיל

אַלכַ'יר, וְלַא אַלוַיל

תרגום: 
הטובה, ולא האסונות
תגיות אוצר הפתגמים: