אַלוַארִת', יֻפַלִּק פִי אלגֻּבַּא

אַלוַארִת', יֻפַלִּק פִי אלגֻּבַּא

תרגום: 
היורש – יבקע עצים בגג
קובץ שמע: 
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

כיון שהוא לא טרח ועמל בבניית הבית אלא קיבל אותו בירושה, אינו מקפיד לשמור שלא יינזק, ואעפ"י שנשחב לרכושו אן לו תחושת אחריות ומרשה לעצמו לבקע עצים בגג הבית, פעולה שמערערת תקרתו וקירותיו.