מַא נֻכ’רַהּ תִּכ’תֲּלִף פִי אלוַגְּהּ

מַא נֻכ’רַהּ תִּכ’תֲּלִף פִי אלוַגְּהּ

תרגום: 
אין החוטם משתנה בַּפָּנִים
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

ר"ל; כשם שאין אפו של האדם משתנה מעצמו, כך לא ישתנה האדם מיסודות הרגליו