פַֹש אַלחִכַּאיֵה

פַֹש אַלחִכַּאיֵה

הפיץ אתּ הדּבּרים. פַש טַפחַתָּה, שפך זעמו ורוגזו.
מילון: