פַגּוֵה

פַגּוֵה

גומא שעושים בּאמצע ה"הריש" כּדּי ליצוק לתּוכה חמאה ודבשּ. בּתּוך הגומא מטבּילים האוכלים אתּ מה שהם סופתּים מן העציט ומכניסים ישר אל פיהם.
מילון: