דֻּפַּאל

דֻּפַּאל

רוק. דַּפַל, רקק. מַדּפל, רקקית, כּלי המשמש לרקיקה.
מילון: