חַצַ'ר טַרִיק צֻרֻף שַיטַאן

חַצַ'ר טַרִיק צֻרֻף שַיטַאן

עיניינו: שימו לבּ, כּאן דּרךּ, יסולק כּל שדּ. והוא, לחש שלוחש כּל מי שעובר בּלילה בּמקום אפל וחשוךּ, כּדּי להזהיר אתּ השדּים הנחתּים שם, שיסתּלקו, שמא ידּרוךּ אחדּ מילדּיהם ויכעסו עליו ויזיקוהו.
מילון: