דִּמִדַּאק

דִּמִדַּאק

כּשהלשון ניתּק מן החיך בּחוזקה להדּגשתּ עריבותּו של אוכל או משקה. בְּיִדַּמדָּק, משמיע קול כּזה.
מילון: