דַ'לִיל

דַ'לִיל

פחדּן, מוג לבּ. בִּיד'ל, מפחדּ וחושש.
מילון: