אובַּאה

אובַּאה

זהירותּ. אוּבֵּה, היזהר. אובֵּה-לָה, שמור עליו, היזהר בּו.
מילון: