אִבּן אִבּנִי – חַנֲּקַּא,

אִבּן אִבּנִי – חַנֲּקַּא,

תרגום: 
בן בני – שלנו, ובן בתי שלהם.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

ר"ל, שהסבים בתימן מתייחסים לנכדיהם לממשיכי השרשרת המשפחתית שלהם, לעומת בן הבת המשתייך ישירות אל הורי אביו, שהרי לגבי הבת נאמר: "ושכחי עמך ובית אביך" (תהילים מה, יא).