בַּיַּתּ

בַּיַּתּ

הלין (בדרך כלל עופות)
שימושים ופתגמים: 

בֵּין יְבַּיִתּ לְהִם
הוא מלין אותם (את העופות)

מילון: