נַֹשוג׳

נַֹשוג׳

הרֹמה, להרים משא. אִנשגַ׳ה, הרם אותּו.
מילון: