יהדות חברה וקהילה

חג כפול הוא יום ירושלים: יום שחרור ירושלים וחג הישועה הגדולה שנעשתה לישראל במלחמת ששת הימים. כל מי שחווה את תקופת הכוננות וההמתנה לא ישכח את הימים רוויי המתח והאימה שקדמו לפרוץ הקרבות. בעקבות ניצחונו המהיר והמזהיר של צה"ל, ובתוך תחושת הפורקן שאפפה את אזרחי המדינה, נראתה אותה חרדה כדאגה מוגזמת, חסרת הצדקה. אולם כמי שחקר את שורשי המלחמה ואת נסיבותיה למדתי לדעת מה חמורה היתה הסכנה לעם ולמדינה, וכיצד נמנעה מאיתנו פורענות קשה ח"ו שאין לשער את ממדיה. כל יהודי מאמין חש בליבו כי יד עליונה היתה בכך....
קרא עוד
צום י"ז בתמוז הוא אחד מצומות הציבור שתיקנו חכמים לאחר חורבן בית שני, ועל כן הצום בא לידי ביטוי גם בתפילה. עיון בסידורי תימן הקדומים ביותר מלמד, כי בערבית לליל תענית אין אף תוספת פרט לאמירת ענינו בתוך העמידה, למרות שעדיין הצום לא החל בתחילת הלילה אלא רק מעלות השחר, כפי שכתב במפורש רס"ג בסידורו. בתפילת שחרית לתענית ישנן התוספות הללו: ענינו בלחש ובחזרת הש"ץ בין גואל לרופא, הוצאת ס"ת, מזמור התעניות: תפלה לעני כי יעטוף. כלומר, שלושה שינויים בלבד בהשוואה לחול: ענינו בעמידה, ס"ת ומזמור התעניות. מזמור...
קרא עוד
משיחי השקר בתימן - המשיח היהודי בתימן במאה ה- 12 סקירה הסטורית של יהודי תימן - 7  על משיח זה ידוע לנו משלושה מקורות יהודיים: "אגרת תימן" של הרמב"ם, שנכתבה בשנת 1172, כתשובה לר' יעקב בן נתנאל פיומי, נגיד יהודי תימן. אגרת הרמב"ם לחכמי צרפת משנת 1194. מכתב שנשלח מתימן לרב שמואל בן עלי הלוי מבגדאד. להלן סיכום של הפרטים הידועים לנו על משיח שקר זה מתוך המקורות הנ"ל: בשנת 1150 קם איש מוסלמי בשם עלי אבן מהדי, שהצליח לשכנע מאמינים מוסלמים רבים במשיחיותו עפ"י אמונת האסלאם. לאחר מותו ביסס בנו את שלטונו...
קרא עוד

עמודים