יהדות חברה וקהילה

בתקופה האחרונה מליל שני של פסח ספרנו ספירת העומר כל עדה כמנהגה. הרב רצאבי כבר הביא בספרו את פסיקת הרמב"ם ולאחריו השו"ע שבליל שני של פסח, מתחילין לספור ספירת העומר, וסופרין מעומד (שו"ע המקוצר סימן צב' א). וששה דברים הן מצותן מעומד וסימנם על"צ של"מ, ואילו הן: עומר, לולב, ציצית, שופר, לבנה, מילה. ובכולם כתוב "לכם". עומר-"וספרתם לכם ".          לולב-"ולקחתם לכם".       ציצית-"והיה לכם לציצית". שופר-"יום תרועה יהיה לכם".  לבנה-"החדש הזה לכם".   מילה-"המול לכם כל זכר". מובא בספר מאה שערים, להרי"צ...
קרא עוד
בסקירתנו ההיסטורית עד כה הגענו עד לימיו של הרמב"ם במאה ה-12, עמדנו על קשריו ההדוקים עם יהדות תימן, ובמיוחד בכתב העידוד והתמיכה ששלח אליהם בעניין הופעתו של משיח השקר דאז. במאמר קצר זה ובהמשך הגיליונות נרחיב את היריעה בעניין תופעת המשיחיות בתימן ונבדוק אם התקיימו יחסי גומלין בין המוסלמים המקומיים לבין היהודים בעניין זיקה משיחית זו. (עפ"י מאמרו של פרופ' י. טובי "יחס השלטון המוסלמי בתימן לתנועות המשיחיות היהודיות", בתוך הליכות קדם בתימן, בעריכת שלום סרי  וישראל קיסר עמ'- 65-78, בהוצאת "אעלה בתמר"...
קרא עוד
על "גנבותיה הספרותיות" של נעמי שמר "יְרוּשָׁלַיִם שֶׁל זָהָב", שירה המפורסם של המשוררת והמלחינה נעמי שמר, קנה את עולמו בשעה אחת בפסטיבל הזמר לסיום חגיגות יום העצמאות תשכ"ז – 1967. הוא הפך להמנונם הטבעי של משחררי העיר העתיקה, והוא הפזמון העברי המוכר ביותר בעולם. גדולתה של המשוררת הייתה בכך שידעה לדלות ממכמני המקרא, התלמוד והמדרשים, השירה והסיפורת העברית  לאורך הדורות ביטויים, אזכורים, פסוקים ורימוזים וארגה אותם לכדי השיר/הפיוט הנפלא הזה. על חלק מ"הגניבות הספרותיות" אלה נעמוד כאן: א. "...
קרא עוד

עמודים