המרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה ע"ש עובדיה בן שלום

מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל שבמזרח והאגודה לטיפוח חברה ותרבות, תיעוד ומחקר הקימו במסגרת המכון "מרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה ע"ש עובדיה בן-שלום", שיפעל לקדם את המחקר, הפרסומים וההוראה בכל הנושאים הקשורים ליהדות תימן. המרכז יזום מחקרים, פרסום ספרים, קורסים וימי עיון ויתמוך בחוקרים צעירים. 

ראש המרכז: פרופ' יוסף טובי 

ועדה אקדמית:

פרופ' יוסף טובי (יו"ר), ד"ר טובה גמליאל, ד"ר אורי מלמד, פרופ' ראובן אמיתי, ד"ר בת-ציון עראקי קלורמן, ד"ר מרים פרנקל, פרופ' יום טוב עסיס, ד"ר יגאל בן-שלום (בתוקף תפקידו כיו"ר מכון המחקר המש"י) 

ועד מנהל:

פרופ' מאיר בר-אשר  (יו"ר), מר צבי ימיני , מר מיכאל גלצר, פרופ' יוסף טובי, מר לו הלוי, מר עדי עופר, ד"ר אורית עצמון, ד"ר מרים פרנקל, ד"ר יגאל בן-שלום (בתוקף תפקידו כיו"ר מכון המחקר המש"י) 

מרכז: מנשה ענזי