מלגות לסטודנטים

סטודנטים לתואר ראשון

האגודה מעניקה מדי שנה מלגות לסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות בישראל. 

הבקשות למילגה נבחנות על ידי ועדה מיוחדת של האגודה שחברים בה אנשי אקדמיה ואנשי ציבור. הקריטריונים לקבלת המלגה הם

- רקע סוציואקונומי של המשפחה

- מצוינות אקדמית

 

סטודנטים לתארים מתקדמים

כמו כן האגודה מעודדת ומעניקה מלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים העוסקים בחקר יהדות תימן ותרבותה. 

לבקשת מלגה ניתן לשלוח פניה לאגודה

hagoda@barak.net.il