יהדות חברה וקהילה

חג השבועות הוא אחד משלושת הרגלים: פסח שבועות וסוכות, ומוגדר בהלכה כיום טוב, אך הוא יוצא דופן ושונה משני הרגלים האחרים, בזה שאין בו מצוות המיוחדות לחג מהתורה, ואף אין בו מצוות המיוחדות לחג מתקנות חכמים. בפסח ישנן מצוות של איסור אכילת חמץ, המצוות בליל הסדר ועוד, ובחג הסוכות חובת ישיבה בסוכה וארבעת המינים, אך בשבועות אין אף מצווה המיוחדת לחג, פרט למצוות שהן כלליות לכל הימים המוגדרים יום טוב, הכוללים גם את ראש השנה. הדברים המיוחדים שהתפתחו במהלך הדורות בחג השבועות הינם במישור של מנהגים. בתמונה:...
קרא עוד
חודש סיון ראש השלישים / פאר החדשיםוהשמים יתנו טלם / ועצי הגן ישאו חילםובו מבחר מועדי אדוני / והיום אשר בחר בו אדוניוירד על הר סיני / להנחיל דתו ללומדי תעודתו (תחכמוני, יהודה אלחריזי)כותב המשורר מטולדו אשר בספרד (המאה השתים עשרה) כי חג השבועות, חג מתן תורה, הוא המועד החשוב ביותר בתולדות העם היהודי ("מבחר מועדי אדוני"). ננסה להבין המשמעות של אמירה זאת. עשרת הדברות כוללות ציוויים אוניברסליים ו"טבעיים" (מלבד שמירת השבת) המתאימים לא רק לעם ישראל אלא לכל אדם אשר נברא בצלם. לית מן דפליג שבקרב עם...
קרא עוד
יש לזכור שהציצית היא רק אמצעי עזר לקיום המצוות ובהתעטפות בה כהלכתה יזכה האדם לשמירה והצלה שהרי הולך בזכותה בדרך ה' שמזכרת לו בכל עת ועת את מציאות ה', ציווייו ואזהרותיו, וכן היא מזכירה לו בכל עת את תכלית האדם עלי אדמות שהיא קיום מצוות ה' בקדושה ובטהרה, ומזכירין אלה יועילו לאדם מאד ויחזקו בו את מעלת יראת ה' שהיא היא ראשית החכמה ובה האדם אדם – "בְּכָל דְּרָכֶיךָ דָעֵהוּ וְהוּא יְיַשֵּׁר אֹרְחֹתֶיךָ' (משלי ג,ו). בעניין דומה דרש מהרי"ץ בספרו 'דרשות מהרי"ץ' וז"ל:"מפני מה נשתנה תכלת מכל הצבעונין משום...
קרא עוד

עמודים