יהדות חברה וקהילה

בחודש אייר הבעל"ט מציינים אנו את יום הזיכרון, יום העצמאות, פסח שני, ל"ג בעומר ויום שחרור ירושלים. בפסח שני ניתנת הזדמנות להקריב קורבן פסח עבור אנשים שנמנע מהם להקריבו במועדו משום שהיו טמאים או רחוקים ממקום המקדש בפסח. בימינו אלה נחשב יום זה מעין "יום טוב" לעם ישראל. ל"ג בעומר הוא היום השלושים ושלושה לספירת העומר. ככל הידוע לנו, החלו לציין אותו במאה השתים עשרה. ל"ג בעומר הוא המועד האחרון שנוסף ללוח הזמנים היהודי הדתי, עד התקופה המודרנית. יום הזיכרון ויום העצמאות מסמלים את המאבק להקמת המדינה...
קרא עוד
בשנת 1173 כובש צאלח א- דין את מצרים ובמסגרת כיבושיו הוא מגיע לתימן וכך שולטים האיובים בראשותו עד שנת 1250. לרמב"ם קשר ישיר עם צאלח א- דין והממלכה האיובית היות והמרכז השלטוני שלהם היה במצרים,  אליה הגיע הרמב"ם כרופא מפורסם, כפילוסוף והוגה דעות בעל שם. עד מהרה הפך הרמב"ם בזכות גאונותו, מקצועיותו וידענותו המופלאות לרופא האישי של השליט הכל יכול באזור זה- צאלח א- דין. עוד בטרם הגיע הרמב"ם למצרים, הכירו יהודי תימן בגאוני מצרים והיו קשרים הדוקים ביניהם. אולם, בימי הרמב"ם הפכה יהדות מצרים לסמכות...
קרא עוד
חודש אייר מכונה במקורות גם חודש זיו, כיון שהוא נופל על תקופת האביב, לאחר ירידת גשמים ולפני הגעת החום הגדול של הקיץ. בתקופה זו הטבע נראה בשיא תפארתו, הפרחים פורחים, השדות מוריקים, עצים רבים בשלב של חנטה, היא הוצאת הפרי, והכל נראה ירוק ויפה. בנושא זה ראוי לשים לב גם למסורות עתיקות ביותר שנשתמרו בתימן בתחום הצמחים. מהרי"ץ כתב בחיבוריו מספר פעמים, את המסורת שבידי יהודי תימן, כי מנהגי התפילה הם מתקופת בית המקדש הראשון: "ומנהג זה מנהג קדמונים דקדמונים כמעט מימי הבית, כמקובל בידנו מאבותינו, שכל...
קרא עוד

עמודים