יהדות חברה וקהילה

חודש סיון ראש השלישים / פאר החדשיםוהשמים יתנו טלם / ועצי הגן ישאו חילםובו מבחר מועדי אדוני / והיום אשר בחר בו אדוניוירד על הר סיני / להנחיל דתו ללומדי תעודתו (תחכמוני, יהודה אלחריזי)כותב המשורר מטולדו אשר בספרד (המאה השתים עשרה) כי חג השבועות, חג מתן תורה, הוא המועד החשוב ביותר בתולדות העם היהודי ("מבחר מועדי אדוני"). ננסה להבין המשמעות של אמירה זאת. עשרת הדברות כוללות ציוויים אוניברסליים ו"טבעיים" (מלבד שמירת השבת) המתאימים לא רק לעם ישראל אלא לכל אדם אשר נברא בצלם. לית מן דפליג שבקרב עם...
קרא עוד
יש לזכור שהציצית היא רק אמצעי עזר לקיום המצוות ובהתעטפות בה כהלכתה יזכה האדם לשמירה והצלה שהרי הולך בזכותה בדרך ה' שמזכרת לו בכל עת ועת את מציאות ה', ציווייו ואזהרותיו, וכן היא מזכירה לו בכל עת את תכלית האדם עלי אדמות שהיא קיום מצוות ה' בקדושה ובטהרה, ומזכירין אלה יועילו לאדם מאד ויחזקו בו את מעלת יראת ה' שהיא היא ראשית החכמה ובה האדם אדם – "בְּכָל דְּרָכֶיךָ דָעֵהוּ וְהוּא יְיַשֵּׁר אֹרְחֹתֶיךָ' (משלי ג,ו). בעניין דומה דרש מהרי"ץ בספרו 'דרשות מהרי"ץ' וז"ל:"מפני מה נשתנה תכלת מכל הצבעונין משום...
קרא עוד
בתקופה האחרונה מליל שני של פסח ספרנו ספירת העומר כל עדה כמנהגה. הרב רצאבי כבר הביא בספרו את פסיקת הרמב"ם ולאחריו השו"ע שבליל שני של פסח, מתחילין לספור ספירת העומר, וסופרין מעומד (שו"ע המקוצר סימן צב' א). וששה דברים הן מצותן מעומד וסימנם על"צ של"מ, ואילו הן: עומר, לולב, ציצית, שופר, לבנה, מילה. ובכולם כתוב "לכם". עומר-"וספרתם לכם ".          לולב-"ולקחתם לכם".       ציצית-"והיה לכם לציצית". שופר-"יום תרועה יהיה לכם".  לבנה-"החדש הזה לכם".   מילה-"המול לכם כל זכר". מובא בספר מאה שערים, להרי"צ...
קרא עוד

עמודים