משה אוסי

א. ז' י"ב – "ויבלע מטה אהרן את מטותם" – אומר מדרש תנחומא: נס גדול נעשה במטה; שאילו בלע תנין את התנינים, כך דרך התנינים לבלוע זה את זה, אלא (בְלָעם) אחר שנעשה מטה, דכתיב: "ויבלע מטה אהרן את מטותם". ומוסיף הראב"ע בשם ר' ישועה 'כי אחרי ששב (שהפך ל..) מטה, בלע מטותם, וזה פלא גדול'. וכוונת פירושים אלה, שאם היה כתוב 'ויבלע תנין אהרן את תניניהם', היה זה נחשב לנס 'רגיל', ואולם מתוך זה שכתוב, שהמטה בלע, מלמד שהתנין חזר ונעשה למטה, ואז בלע את מטות החרטומים, וזה 'נס בתוך נס והוא פלא גדול'.

א. ראובן – "פחז כמים אל תותר" (מ"ט ב')

בשלושה אירועים מתגלה יהודה כבעל תובנה עמוקה ואומץ לב, כאיש הנוטל על עצמו אחריות כבדה, וכמנהיג בזמן ובמקום הנכון המוביל מהלכים, שבסופם שינוי ותפנית:

א. בדותן – "מה בצע"  

מהו חינוך? המחנך הראשון היה אברהם אבינו שעליו כתוב: "וַיָּרֶק אֶת חֲנִיכָיו יְלִידֵי בֵיתוֹ" (בר' י"ד י"ד); רש"י: 'זה אליעזר שחנָכו למצוות'. א"כ המחנך הוא מי שמכשיר את החניך לקראת ייעודו האנושי, או לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. השרש חנ"ך פירושו: התחלה, ראשוניות והתחדשות; וכמו החניכיים והחך המשתתפים ראשונה בטחינה ובטעימה, כך בחינוך, המחנך - תפקידו להכניס מזון רוחני לנשמת החניך, ותמיד שיהיה בו מן החידוש, מעין ''טעמוּ וראו כי טוב''.

  1. מ"א א' – "והנה עומד על היאור" – ליאור ישנם עוד שני שמות: נילוס ו‑‑‑‑‑.
  2. מ"א ב' – "שבע פרות" – בעל הטורים עונה על השאלה מדוע פרעה חלם דווקא על פרות; ועונה, כי מצרים דומה ל‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ (ירמ' מ"ו כ').
  3. מ"א י"ב – "תשמע חלום לפתור אותו" + מ"ב כ"ג – "כי שומע יוסף" – מה פירוש הפועל 'לשמוע' בשני הפסוקים?
  4. מ"א נ"ב - "כי הפרני א-להים בארץ עניי" – שורש פר"ה חוזר ומופיע במשפחת יוסף: אחד הבנים נקרא ‑‑‑‑‑; יעקב אביו ברכו: "בן ‑‑‑‑‑; אמו רחל נקברה ב‑‑‑‑‑.
  5. מ"א מ"ב – "ויסר את טבעתו" – על מה מעידה נתינת הטבעת?

עמודים

Subscribe to משה אוסי