משה אוסי

א. ראובן – "פחז כמים אל תותר" (מ"ט ב')

בשלושה אירועים מתגלה יהודה כבעל תובנה עמוקה ואומץ לב, כאיש הנוטל על עצמו אחריות כבדה, וכמנהיג בזמן ובמקום הנכון המוביל מהלכים, שבסופם שינוי ותפנית:

א. בדותן – "מה בצע"  

מהו חינוך? המחנך הראשון היה אברהם אבינו שעליו כתוב: "וַיָּרֶק אֶת חֲנִיכָיו יְלִידֵי בֵיתוֹ" (בר' י"ד י"ד); רש"י: 'זה אליעזר שחנָכו למצוות'. א"כ המחנך הוא מי שמכשיר את החניך לקראת ייעודו האנושי, או לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. השרש חנ"ך פירושו: התחלה, ראשוניות והתחדשות; וכמו החניכיים והחך המשתתפים ראשונה בטחינה ובטעימה, כך בחינוך, המחנך - תפקידו להכניס מזון רוחני לנשמת החניך, ותמיד שיהיה בו מן החידוש, מעין ''טעמוּ וראו כי טוב''.

  1. מ"א א' – "והנה עומד על היאור" – ליאור ישנם עוד שני שמות: נילוס ו‑‑‑‑‑.
  2. מ"א ב' – "שבע פרות" – בעל הטורים עונה על השאלה מדוע פרעה חלם דווקא על פרות; ועונה, כי מצרים דומה ל‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ (ירמ' מ"ו כ').
  3. מ"א י"ב – "תשמע חלום לפתור אותו" + מ"ב כ"ג – "כי שומע יוסף" – מה פירוש הפועל 'לשמוע' בשני הפסוקים?
  4. מ"א נ"ב - "כי הפרני א-להים בארץ עניי" – שורש פר"ה חוזר ומופיע במשפחת יוסף: אחד הבנים נקרא ‑‑‑‑‑; יעקב אביו ברכו: "בן ‑‑‑‑‑; אמו רחל נקברה ב‑‑‑‑‑.
  5. מ"א מ"ב – "ויסר את טבעתו" – על מה מעידה נתינת הטבעת?

עמודים

Subscribe to משה אוסי