משה אוסי

ה. הידעת?

א. בעקבות המלה 'שקערורות' - האותיות ע' ו-ק' 'אוהבות ', עפי"ר, לבוא סמוכות זו לזו: עקום, עקר, עקף, עקד, עקץ, צעק, עקב, מעוקב, לעקל, מועקה, עמק, ערק, עשק, עתיק, ענק, עסק, מקצוע, רקע, פקועות,קעור, שקע, תקע, בקעה, קערה, נקע, קרע, קבע, קובּעת, לקעקע, קרקע. הסיבה לכך, כי הגיית הק' ביסודה היא משורשי הלשון והחיך - וקרובה להגיית ה-ע' הגרונית. ובארמית הן עשויות להתחלף: ארעא=ארקא (ובעברית 'ארץ'); ומהן התעשרה העברית במלים: אירוע, ארעי, עראי והארקה.

אביב, ניסן וראש החודשים

1. מהו חודש ה'אביב'?

ר' אברהם אבן עזרא – 'כוכב' ללא מזל

     בשם  אומרם – שאלות המעלים פרשנים שונים ופתרונותיהם:

"וְאֵלֶּה שְׁמוֹת" - בעזרת ה..שם – ניתוח כמה מהשמות היהודיים

א. מהו חינוך? המחנך הראשון היה אברהם אבינו שעליו כתוב: "וַיָּרֶק אֶת חֲנִיכָיו יְלִידֵי בֵיתוֹ" (בר' י"ד י"ד); רש"י: 'זה אליעזר שחנָכו למצוות'. א"כ המחנך הוא מי שמכשיר את החניך לקראת ייעודו האנושי, או לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. השרש חנ"ך פירושו: התחלה, ראשוניות והתחדשות; וכמו החניכיים והחך המשתתפים ראשונה בטחינה ובטעימה, כך בחינוך, המחנך - תפקידו להכניס מזון רוחני לנשמת החניך, ותמיד שיהיה בו מן החידוש, מעין ''טעמוּ וראו כי טוב''.

עמודים

Subscribe to משה אוסי