אורחים

מַא שֲקַאהֻם/ כַּסְר וֻעַאהֻם

מה שכרם? שבירת כליהם
פירוש: 

אימרה הרומזת על אורח כפוי טובה, המשבר כלים של בעל הבית לאחר שסיים להשביע רערבונו,

בטענה שלא כיבדוהו כיאות להכנסת אורחים מכובדת הנהוגה בתימן

תגיות אוצר הפתגמים: 

לַא אַנְתּ תִֹּשתִּי תְּהַרִבּ אַלצַּיף, צִיח עֲלַא אַלנֲּסַם

אם ברצונך להבריח את האורח, צעק על החתול.
תגיות אוצר הפתגמים: 

כֻּל יַא אִבּן עַמִּי כֻּל, יַחרִים אֲבּוּ מַן כַלַּא אַלבַּאבּ מַפתּוּח

אכול אורחי, אכול! יקולל מי שהשאיר הדלת פתוחה.
פירוש: 

דברי עידוד לאורח בלתי קרוא, מהולים באמירה עוקצנית כלפי בני המשפחה. למראית עין משפיע על האורח ליהנות משלחנו,

וברוע קמצנותו מהנהן בלאט נימה זועמת, על מי שהותיר דלת הבית פתוחה שדרכה נכנס האורח הבלתי רצוי  

תגיות אוצר הפתגמים: 

יַא אַללַּהּ בִּצַיף נַאכֻּל בִּגַּרּהּ

עתירה לאל יזמן אורח ונאכל בזכותו.
פירוש: 

הבעת תקוה של ילדים רעבים המצפים לאורח שיפקוד ביתם, כדי שיאכלו בחברתו ארוחה דשנה

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלצַּיף פִי בַּיתֹּהּ / וַאלמִפתַּאח פִי גַּיבֹּהּ

האורח בביתו- המפתח בכיסו
פירוש: 

על מארח צר עין, המרמז לאורח כי הוא עומד לצאת, לשם כך הצטייד במפתח כדי לנעול הבית

תגיות אוצר הפתגמים: 

אִכּרִם אַלצַּיף – חַאל וֻצוּלֹהּ

כבד את האורח בעת הגעתו.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַהְל אַלמֲגַּנַּהּ, מִתְל אַהְל אַלסַמסֲרַהּ

אנשי גן עדן, כמו אנשי אכסניה לאורחים.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִדַ'א מֻרַאדַּךּ תִּלַאחִק אַלצַּ'יף – צֲ'רַבְּתּ אַלדִּמֶּהּ

אם חפצך להניס את האורח, הכה את החתולה.
תגיות אוצר הפתגמים: 
Subscribe to אורחים