מַן אַחתַּאג אִלַא אַלגַּאס, צֲבַּר

מַן אַחתַּאג אִלַא אַלגַּאס, צֲבַּר

תרגום: 
מי שהצטרך לבריות – יתאזר בסבלנות.
תגיות אוצר הפתגמים: