אַלכֲּבִּיר – יִזהַדּ לִנַפסֹהּ / וַאלצְּגִֹיר- תִּזהַדּ לֹהּ אֻמֹּהּ

אַלכֲּבִּיר – יִזהַדּ לִנַפסֹהּ / וַאלצְּגִֹיר- תִּזהַדּ לֹהּ אֻמֹּהּ

תרגום: 
המבוגר ישקול שיעור אכלו, והצעיר תשער לו אמו.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

ר"ל; אדם מבוגר יאכל לפי הצורך, ואילו התינוק צריכה האם לדעת כמה הוא צריך לאכול.